Nieuws

Maart 2023 Nieuwsbrief 2 (digitaal), jaargang 1, 15 maart 2023

We vragen speciale aandacht voor de enquête die we hebben opgesteld om inzicht te krijgen  in een aantal belangrijke zaken omtrent de energietransitie . Dorpsgenoten in Enspijk kunnen de enquête nu al invullen (graag 1 x invullen per huishouden) via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/WZK2FNH

21 februari 2023 Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk ontmoet de raad

De coöperatie mocht, op initiatief van de gemeente West Betuwe haar plannen met betrekking tot het realiseren van een duurzaam warmtesysteem presenteren aan o.a. de raadsleden. Ruim veertig raads- en burgerraadsleden en belangstellenden waren de 21e naar La Place in Enspijk gekomen om van gedachten te wisselen met de werkgroepleden van de coöperatie. Lees hier verder

10 februari 2023 Warmtescan in Enspijk

Gedurende de afgelopen weken konden onze dorpsgenoten zich aanmelden voor een kosteloze warmtescan van hun huis. DWE heeft inmiddels 30 aanmeldingen ontvangen. Een warmtescan is een thermografische foto die de verschillen in temperatuur laat zien en waar er warmte weglekt uit huis. Op deze manier kunnen we zichtbaar maken of de isolatie overal goed aangebracht is, of er geen onnodig energieverlies is en waar nog wat te verbeteren valt. Voor het maken van de warmtescan konden we gebruik maken van een warmtescan camera van Peter Janson. Afgelopen week ging het ‘s nachts weer vriezen en waren de weersomstandigheden nagenoeg optimaal om de scans uit te kunnen voeren. Lees hier verder

Nieuwsbrief Duurzame Warmte Enspijk Jaargang 1, Februari 2023

12 en 17 januari 2023 DWE in de media

Publicatie in de Gelderlander – Kan de Linge Enspijk vanaf 2030 verwarmen? ‘We geloven steeds meer dat het kan’

Publicatie in Het Kontakt Plannen om Enspijk te verwarmen

9 januari 2023 Presentatie Plan van Aanpak aan onze dorpsgenoten

De presentatie van het Plan van Aanpak voor een Duurzame Warmtevoorziening voor Enspijk vond plaats in La Place en de opkomst was groot vergeleken met de vorige informatie avonden. Meer dan 70 personen waren aanwezig waaronder inwoners van Enspijk en ook vertegenwoordigers van de gemeenste West Betuwe, Provincie Gelderland, het Waterschap en ook enkele geïnteresseerden uit naburige dorpen. Er was een levendige discussie en er werden veel kritische vragen gesteld. De reacties waren overwegend positief, het draagvlak lijkt te groeien. De werkgroep DWE kan nu aan de slag met o.a. aanvullende voorbereidende maatregelen en het werven van fondsen. Deze maand wordt de Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk opgericht.

Eerder nieuws

Januari 2023 DWE in de media -Werkgroep Enspijk toont plan voor Lingewarmte: ‘Enorme klus, maar het kan’ Publicatie Omroep Gelderland

Januari 2023 DWE presenteert Plan van Aanpak aan de gemeente West Betuwe lees hier verder

November 2022 DWE nam deel aan de Regio Deal Dag van de FruitDelta Rivierenland in Geldermalsen lees hier verder

November 2022 Kennisdag Ecologische effecten Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) bij het NIOO in Wageningen lees hier verder

November 2022 Verslag van DWE deelname aan het tweede RES-congres ‘Werken aan onze toekomst’

Oktober 2022 Ook Everdingen oriënteert zich op aquathermie

Oktober 2022 Interview met DWE werkgroeplid Anniek Russel-Veefkind in de krant van de RES Rivierenland

September 2022 Bezoek aan het Traais Energie Collectief

Augustus 2022 Plaatsing DWE banner

Juli 2022 DWE vermelding in de Volkskrant

Juni 2022 DWE stand op dorpsmarkt Enspijk

Mei 2022 Bezoek aan Thermo Bello

Maart 2022 Informatie avond in La Place