Over Duurzame Warmte Enspijk

VISIE Voor de ontwikkeling van duurzame energievoorziening heeft de gemeente West Betuwe stappen gezet om te onderzoeken of aardgas kan worden vervangen door natuurlijke energiebronnen als wind en water. Aquathermie, warmte halen uit het oppervlaktewater, is een van de mogelijkheden. Enspijk is hierbij uitgekozen als mogelijke proeflocatie vanwege o.a. de ligging aan de Linge. Stichting Mooi Wonen In Enspijk heeft al in 2012 in haar Dorpsplan aangegeven in 2030 energieneutraal te willen zijn. Dit was ook een reden om voor Enspijk te kiezen. De ontwikkeling van een warmtenetwerk met behulp van aquathermie kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten en organisaties. Samen met alle betrokken partijen onderzoeken wij of aquathermie in Enspijk haalbaar is.

GEZAMENLIJK DOEL Ons gezamenlijke doel is bijdragen aan oplossingen voor de klimaatcrisis, door geen gebruik meer te maken van aardgas, over te schakelen op duurzame alternatieven en door samen met dorpsgenoten veel aandacht te besteden in verduurzamende maatregelen voor de huizen in Enspijk. Om dit doel te bereiken is de werkgroep Duurzame Warmte Enspijk opgericht. De leden van deze werkgroep hebben een voortrekkersrol op zich genomen om de energietransitie tot stand te brengen. De werkgroep heeft gedurende 2022 een Plan van Aanpak ontwikkeld. Dit plan werd begin januari 2023 gepresenteerd aan de gemeente West Betuwe en aan de dorpsgenoten in Enspijk. Naast aquathermie wordt ook gekeken naar andere verduurzamende maatregelen die getroffen kunnen worden om een energie neutraal dorp te worden. Kijk ook naar onze pagina met nuttige tips.

SAMENWERKING Sinds oktober 2021 is de kerngroep Warmte uit de Linge voor Enspijk actief. In deze kerngroep zijn Waterschap Rivierenland, woningcorporatie Kleurrijk Wonen, Regio Rivierenland, gemeente West Betuwe en de werkgroep Duurzame Warmte Enspijk verenigd. De werkgroep Duurzame Warmte Enspijk bestaat uit een aantal inwoners die zich inzetten voor de realisatie van een duurzaam en inclusief warmtenet in Enspijk. De werkgroep wordt ondersteund door Maurice Ramaker, duurzaamheid adviseur bij RINVER. De gemeente West Betuwe financiert deze ondersteuning. Om initiatieven zoals Duurzame Warmte Enspijk op efficiënte en effectieve wijze vooruit te kunnen helpen is het Platform Warmte West Betuwe opgericht.

WAT KUNT U BINNENKORT VERWACHTEN

  • Maart-April 2023: Alle huishoudens en bedrijven in Enspijk worden benaderd met de vraag mee te doen met een enquête die we hebben opgesteld om inzicht te krijgen in een aantal belangrijke zaken omtrent de energietransitie. Enspijkers kunnen de enquête nu al zelf digitaal invullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/WZK2FNH (graag 1 x invullen per huishouden)
  • Planning 2023: 2e ronde warmtescan huizen Enspijk; een warmtescan geeft aan waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Aan de warmtescan zijn geen kosten verbonden. Enspijkers kunnen zich aanmelden voor de scan via PR@dwenspijk.nl – uitleg over de warmte scan vindt u hier