Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk

Op 18 januari 2023 was het zover, de handtekeningen onder de akte voor de oprichting van de coöperatie werden gezet bij de notaris. Daarmee was de oprichting van Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk, kort DWE een feit. Met de akte zijn ook de statuten van de coöperatie geregeld. Naast statuten kent de coöperatie ook een huishoudelijk reglement. Deze is op de ledenvergadering van 1 februari 2023 vastgesteld.

Inmiddels hebben er al een twintigtal mensen aangemeld voor het lidmaatschap van de coöperatie. Dat is een mooi begin. Uiteraard is het streven om zoveel mogelijk inwoners als lid van de coöperatie te mogen verwelkomen. 

Als lid bent u mede-eigenaar van de coöperatie en kunt u invloed uitoefenen op de besluitvorming. Als de coöperatie een warmtenetwerk aan laat leggen, dan is lidmaatschap een voorwaarde voor warmtelevering.

Wilt u weten wat er precies in de statuten, het huishoudelijk reglement en de DWE gedragscode integriteit staat? Klik op onderstaande link voor inzage van de DWE statuten, het DWE huishoudelijk reglement en de DWE Gedragscode integriteit

Wilt u ook lid worden van de coöperatie? Klik hier voor het aanmeldingsformulier.