DWE presenteert Plan van Aanpak aan de gemeente West Betuwe

Er is een mijlpaal bereikt! Het Plan van Aanpak voor de energietransitie in Enspijk is klaar en op 3 januari 2023 heeft een delegatie van de werkgroep het plan voorgelegd aan de gemeente West Betuwe. Leo van Velzen overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Joke van Vrouwerff en het plan werd nader toegelicht in een presentatie door Anniek Russel-Veefkind. Na de presentatie volgde een constructieve discussie waarbij de vertegenwoordigers van de gemeente nogmaals benadrukten dat Enspijk een belangrijke pilot is voor de gemeente. DWE is een burgerinitiatief en kan als voorbeeld dienen voor andere kernen in de gemeente West Betuwe. De volgende stap is de presentatie van het Plan van Aanpak aan de inwoners van Enspijk op 9 januari 2023. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn. Helaas heeft mw. van Vrouwerff die dag andere verplichtingen en zij spreekt haar steun uit in deze video. Als u het Plan van Aanpak wilt inzien dan kan dat hier