Plan van Aanpak

Gedurende 2022 heeft de werkgroep Duurzame Warmte Enspijk een Plan van Aanpak ontwikkeld. Wij zijn nu klaar voor de volgende fase om in de dorpskern van Enspijk een duurzame en betaalbare warmtevoorziening te realiseren. Mede dankzij ondersteuning en aanmoediging van de gemeente West Betuwe, is de werkgroep in staat gesteld om dit Plan van Aanpak uit te werken. Het vormt de basis voor de organisatie van de werkgroep en bevat een inventarisering van de te nemen stappen om te komen tot een duurzame warmtevoorziening voor de dorpskern van Enspijk.

Er is veel tijd geïnvesteerd om te komen tot dit resultaat. Veel water is de Linge daarbij inmiddels gepasseerd en er moet nog veel meer water passeren voordat dit plan daadwerkelijk is gerealiseerd.  

Download hier het Plan van Aanpak