Wat is aquathermie?

Aquathermie is het verwarmen en evt. koelen van gebouwen door gebruik te maken van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. In het geval van Enspijk gaat het over het oppervlaktewater nl. de Linge. De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp. Dat kan met een collectieve warmtepomp die ergens in dorp wordt geplaatst in een klein gebouw.

Daarnaast is er een warmtenet nodig dat warm water naar de huizen transporteert. Dat houdt in dat er een leidingenstelsel door het dorp naar de huizen moet worden aangelegd.

De Linge

Bij warmte uit oppervlaktewater (Thermische Energie uit Oppervlaktewater, TEO) haal je in de zomer warmte  uit het oppervlaktewater. Het water wordt uit de Linge gehaald en hier wordt een deel van de warmte onttrokken door een warmtewisselaar. Daarna wordt het iets koudere water weer in de Linge geloosd.  Uiteraard zijn hiervoor regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de o.a. de Ecologische kwaliteit (waaronder biodiversiteit) gewaarborgd wordt.

Warmtewisselaars zijn apparaten die worden gebruikt om de warmte van een bepaalde vloeistof gescheiden over te brengen op een andere vloeistof.

De onttrokken warmte sla je in de bodem op (WKO Warmte KoudeOpslag) om te gebruiken in de winter. In de maanden waar vraag naar warmte is wordt het water uit de bodem opgepompt. Een warmtewisselaar brengt de warmte over naar het water in het netwerk en zorgt ervoor dat de warmte op voldoende hoge temperatuur aan gebouwen wordt geleverd voor verwarming en evt. warm tapwater.

Warmtenet

Als meerdere gebouwen aangesloten zijn, wordt er een warmtenet gebruikt. Er wordt daarbij gekozen voor een collectieve warmtepomp.

De collectieve warmtepomp verwarmt het water dan tot een temperatuur die geschikt is om ruimten te verwarmen en soms zelfs tot een geschikte temperatuur voor warm tapwater. Het water in het netwerk wordt dan verwarmd tot circa 70 °C. Bij een grote piekvraag (bij strenge vorst) wordt meestal bijgestookt met een andere warmtebron bijvoorbeeld elektriciteit verkregen uit windturbines en/of zonnepanelen.

Bij een middentemperatuurwarmtenet (circa 70 °C) gelden minder hoge eisen voor de isolatie en zijn de al aanwezige radiatoren meestal voldoende. Er wordt voor elk huis apart bekeken of aan deze minimale eisen wordt voldaan middels een warmtescan in de wintermaanden. 

In de woning

Daar waar de leidingen van het warmtenetwerk in huis komen wordt een unit geplaatst die de warmte van het netwerk afgeeft aan het eigen netwerk in huis.

Dit netwerk in huis is gewoon het centrale verwarmingssysteem (radiatoren en vloerverwarming).

Er is dus geen CV ketel meer nodig.

CO2-reductie

Als je warmte aan een waterbron onttrekt, dan veroorzaakt dat geen CO2-uitstoot. De warmtepomp verbruikt elektriciteit. Het streven is deze elektriciteit te betrekken uit duurzame bronnen. De CO2-uitstoot van aquathermie is dan nog maar zeer beperkt en kan tot 0 worden gereduceerd. Tijdens de bouw van het systeem wordt er wel CO2-uitgestoten maar deze wordt tot een minimum beperkt.

De bron van aquathermie (de Linge) wordt direct of indirect door de zon en de omgeving opgewarmd en is dus hernieuwbaar.