Warmtescan in Enspijk

Op drie avonden bezochten we de aangemelde adressen. De bewoners werd vooraf gevraagd om voorbereidingen te treffen in huis: 24 uur stoken op kamertemperatuur, eventuele ventilatie roosters te sluiten en de gordijnen te openen. Op 7, 8 en 9 februari werden in de avond de huizen gescand. In totaal werden 450 foto’s gemaakt. Andere DWE werkgroep leden liepen mee met Peter en konden vragen beantwoorden over lidmaatschap van de inmiddels opgerichte coöperatie en komende activiteiten, zoals inloopavonden om dorpsgenoten van meer informatie te voorzien over bijvoorbeeld isolatiemaatregelen en subsidieregelingen. Zodra de foto’s door Peter verwerkt zijn, worden ze aan de bewoners verzonden met daarbij een kort verslag van de bevindingen. Inmiddels hebben meer mensen een warmtescan aangevraagd en die komen aan de beurt zodra er weer een koude periode komt. Dorpsgenoten die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dat ook alsnog doen bij info@dwenspijk.nl. Alle nieuwe aanmelders krijgen t.z.t. bericht. De warmtescan is één van de voorbereidende maatregelen waarmee DWE gestart is om inwoners te voorzien van informatie over isolatie.