Samenwerking Everdingen

Oktober 2022 Ook Everdingen oriënteert zich op aquathermie. Net als Enspijk wordt ook in Everdingen gewerkt aan het ontwikkelen van alternatieve methoden voor het verwarmen van de huizen. Ook daar wil men warmte uit oppervlakte water gebruiken, in dit geval de Lek. De werkgroepen van Everdingen en Enspijk ontmoeten elkaar elk kwartaal om van elkaar te leren. De eerste bijeenkomst vond plaats op 20 oktober in Geldermalsen bij Duurzaam West Betuwe die ook bij het overleg is betrokken.