RES-congres

Namens DWE namen werkgroeplid Anniek Russel-Veefkind en projectbegeleider Maurice Ramaker deel aan het congres. Na de plenaire opening waren er mogelijkheden om te kiezen uit twee sessies. De eerste sessie waar wij aan deelnamen was “Energiecoöperaties als versnellers van de energietransitie”. Voor ons werd duidelijk dat mogelijk Betuwewind een goede samenwerkingspartner zou kunnen zijn voor de energietransitie in Enspijk. 

In de tweede sessie kozen we voor “Energie en armoede”: dozen schuiven (bespaar pakketten) of écht het probleem aanpakken, zoals de casus Moerwijk in Den Haag. In deze sessie werd, met name gericht op de ambtenaren die in de zaal zaten, nogmaals benadrukt dat men vanuit de gemeente niet een kant-en-klare oplossing zouden moeten willen aanbieden. Gemeenten zullen eerst met de inwoners van een dorp of wijk in gesprek moeten gaan, zodat een gelijkwaardig partnerschap voor de lange termijn opgebouwd kan worden, bijvoorbeeld via een wijk- of dorpsvertegenwoordiging, die ten minste achter de voordeur bij de bewoners kan komen.  

Daarna nam Anniek namens DWE deel aan een paneldiscussie. Eerst werd een casus uit Woerden belicht, gevolgd door een korte reflectie. Daarna kwam ons project in Enspijk aan bod.

De vragen over ‘Initiatief van inwoners van Enspijk om te komen tot een warmtenet op basis van aquathermie, water uit de Linge’ die door de moderator gesteld werden, hadden we gelukkig op voorhand gekregen: 1. Hoe is dat initiatief ontstaan? Hoe kwamen jullie op het idee? 2. welke rol speelt de gemeente in jullie initiatief? 3. welke rol speelt de gebiedscoöperatie Rivierenland? 4. Wie of wat is tot nu toe het meest ondersteunend geweest en waarom? En wat is het minst ondersteunend geweest en waarom? 5. Wat hebben jullie als burgerinitiatief nodig van de overheid? En wat ook niet? Waarop Anniek heel concreet een een ‘verlanglijstje’ op gaf. 

Vragen aan de andere panel leden: Dennis Kerkhoven, gebiedscoöperatie: welke hobbels heb jij gezien die de inwoners van Enspijk moesten nemen? En zie je die hobbels vaker, ook bij andere initiatieven? En wat zijn nu vaak terugkomende belemmeringen bij startende initiatieven? En welke oplossingen zijn daarvoor nodig? Reflectievraag aan Djoera Eerland van Buurkracht: Wat valt je op in dit verhaal? Heb je bekende problemen gehoord die je vaker hoort bij dit soort initiatieven? Wat zou de oplossing moeten zijn? Vraag aan reflectiepanel:Hoe kunnen overheden startende initiatieven ondersteunen? Waar moeten ze morgen mee beginnen? En waar moeten ze morgen mee stoppen?

Na afloop kreeg Anniek hele leuke reacties en er kwamen een aantal mensen nog even contact leggen. Al met al een energieopwekkende dag! 

Een terugblik en verslagen van het congres zijn terug te vinden op de website van NP RES 

Over onze deelname aan het RES-congres werd ook nog een verslag gepubliceerd op de website van de Noord Hollandse Energie Regio