Regio Deal Dag Geldermalsen

18 november 2022 In FruitDelta Rivierenland werken 31 Regio Deal-projecten aan brede welvaart in de regio. Tijdens de Regio Deal Dag werden de resultaten tot nu toe gedeeld en gevierd. Deze dag was een gelegenheid tot netwerken en het versterken van samenwerkingen gerelateerd aan de grote opgaven waarvoor we als regio staan. DWE nam deel aan Programmalijn Delta. Aan de oever van de Linge bij de molen de Vlinder in Deil gingen we in gesprek over twee grote issues van deze tijd in onze region nl. waterbeschikbaarheid en energie. De concrete projecten aquathermie en het inlaat-gemaal staan hierbij centraal. Aan de hand van twee presentaties door Waterschap Rivierenland werd een beeld geschetsts van het beheer van het waterpeil in de Linge. De invoer van water in de Linge wordt gecontroleerd en aangepast op 3 locaties. Stroomopwaarts bij De Pannerling bij Doornenburg is voldoende water. Verder stroomafwaarts is gebrek aan water een toenemende zorg, mede door de grote toename van fruittelers en hun watervraag. Deze watervraag wordt steeds groter door de invloed van klimaatverandering. De tuinders gebruiken steeds meer water voor reguliere besproeiing en bij extreme warmte gebruiken zij extra water om zonverbranding van hun fruit te voorkomen.

DWE heeft de vraag neergelegd welke invloed deze grote watervraag van de agrarische sector eventueel kan hebben op ons aquathermie project in Enspijk. Dat zal volgens het Waterschap vooralsnog geen invloed hebben op een enkel kleinschalig project op onze locatie, maar zou wel van invloed kunnen zijn op projecten verder stroomafwaarts.

Ook werd aangegeven dat in de zomermaanden nauwelijks stroming in de Linge is, vanwege bufferen van het water in de Linge door afsluiting van wateruitlaten. Wel zal er stroming veroorzaakt worden door waterverkeer.