Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk ontmoet de raad

Het Plan van Aanpak werd gepresenteerd en de nadruk werd vooral gelegd op wat de coöperatie in de komende jaren wil gaan ontwikkelen om tot een duurzamer Enspijk te komen. Daarbij ligt in komende 2 jaar vooral de nadruk op het vergroten van het draagvlak als de voorbereidende maatregelen. Daarnaast lopen de andere zaken als het maken van een ontwerpschets, een business case, onderzoek naar de ecologische effecten en duurzaamheid gewoon door.

Draagvlak onder de inwoners en participanten is cruciaal voor het slagen van het project. Daarom timmert DWE (Duurzame Warmte Enspijk) voortdurend aan de weg. Dit o.a. door middel van nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Komende tijd wordt er veel aandacht besteed aan het verduurzamen van de woningen. Isolatie, koken op inductie en omgaan met energie zijn hierbij de hoofdmoot. Het verbeteren van de woningen kan, ook als verwarmen met aquathermie niet door gaat alleen maar winst opleveren voor de inwoners.

Vanuit de zaal werden, in een opbouwende sfeer vele vragen gesteld.

Aan het eind van de avond werd geconstateerd dat activiteiten van de coöperatie in de pas lopen met wat werd beschreven in het coalitieakkoord van de gemeente.