9 januari 2023 Presentatie Plan van Aanpak aan onze dorpsgenoten

De presentatie van het Plan van Aanpak voor een Duurzame Warmtevoorziening voor Enspijk vond plaats in La Place en de opkomst was groot vergeleken met de vorige informatie avonden. Meer dan 70 personen waren aanwezig waaronder inwoners van Enspijk en ook vertegenwoordigers van de gemeenste West Betuwe, Provincie Gelderland, het Waterschap en ook enkele geïnteresseerden uit naburige dorpen. Er was een levendige discussie en er werden veel kritische vragen gesteld. De reacties waren overwegend positief, het draagvlak lijkt te groeien. De werkgroep DWE kan nu aan de slag met o.a. aanvullende voorbereidende maatregelen en het werven van fondsen. Deze maand wordt de Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk opgericht.